• Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 4
  • Image 4
  • Image 4
  • Image 4
line decor
line decor
Locaux
Equipe administrative et éducative de l'école

 

Direction

Fonction

Nom

Prénom(s)

Gérant de l'établissement
RADAVIDRA
Henri Jacky
Chef d’établissement
RAZAFIONIVELO
Malala Sylvia
Directrice de l'école
RAKOTOVAO
Sahondra
Résponsable pédagogique site Ivandry
BARAKANY Véronique Robert
Résponsable pédagogique site Mandrosoa RAKOTONIRAINY Bodo
Personnels administratifs

Fonction

Noms et prénoms

Sites

Secrétaires -Caissières

RASOANANTOANDRO Herisoa
Ivandry
RATSIMBA RAJAONARY Tahiana
Mandrosoa
Enseignantes
Aide-maîtresses et Maîtresses remplaçantes

Site

Noms et prénoms

Classes

Ivandry
RASOAMANANORO Judith H
TPS/PS
PERRAULT Annouck Junica
MS
RAHARIMANANA Domoina
GS
BARBIER BOUVET Léa
CPA
RANJALAHY Gabriella Malalatiana
CPB
RAKOTOARISON Vero Hanitra
CE1A
RANDRIANIFAHANANA Lanto
CE1B
BARAKANY Véronique
CE2A
RAZAFINIAINA  Voahirana 
CE2B
 

 

Ambodivoanjo

RALIMANANA Noasy Volaniaina
CM1A
RANDRIANARISON Mbolatiana
CM1B
RAZAFIMAHATRATRA Tatamo
CM2A
RAHARINIRINA Aimée Julienne
CM2B
 
Mandrosoa
RAVELOHARINTSOA Ando
PS
RALIJESY Harijaona Hanitra Lalaina
MS
RAZANAKA Vaomalala
GS
ANDRIANANJA Njara
CP
RAZAKAHARISON Hasina
CP
RAHARIMINA Eliane
CE1
TSIRESINIAINA Miariheninjo Elvia
CE2
RANDRIANIFAHANANA Rojoniaina
CM1A
RAKOTONIRAINY Bodo
CM1B
RAMARISON Sylvianne
CM2
 
Talatamaty RAKOTONDRAZAFY Hanitranisainana
TPS/PS
SOLOFONIRINA Zoé Mamitiana
MS/GS
RAVELOARISOA Julienne
CP
RATAVAO Vololoniaina
CE1
RAMANANAHANITRA Ravo
CM1
RANAIVO Rinasoa Elfy
CM2

Site

Noms et prénoms
Ambodivoanjo RABENJARINIVO M. Nirina Hanta
ROBIVELO Haingo
RANARISON Norosoa Tiana
RAKOTOMALALA Holiarisoa
 
Ivandry RAHOLIARISOA Aimée Gina
RAVOLOLONAHARISOA Jeanette
BEBINIAINA Zoarimino
RABENJARINIVO M. Nirina Hanta
ROBIVELO Haingo
RANARISON Norosoa Tiana
RAKOTOMALALA Holiarisoa
 
Mandrosoa ANDRIANANJA Hasina H. Ny Riana
BAKOLINIRINA Mamy Fy Fetison
RASOLONIRINA Zeïveline Nicole
RABENJARINIVO M. Nirina Hanta
ROBIVELO Haingo
RANARISON Norosoa Tiana
RAKOTOMALALA Holiarisoa
 
Talatamaty RASOARINORO Patricia Mbolatiana
RAVALOSON Onitiana
RABENJARINIVO M. Nirina Hanta
ROBIVELO Haingo
RAHANTAMALALA Marie Olga
RAKOTOMALALA Holiarisoa
RANARISON Norosoa Tiana

Autres

Fonctions Nom Prénom(s)
Professeurs d'anglais BARAKANY Kristine
RABENINTANY Miora
RAMIHAJA Zina Finaritra
Bibliothécaires RAKOTOANADAHY Anjarasoa Myra
RANDRIAMANANTSOA Voahangy
Informaticienne AMINA Moussa Tabibou